Atlikti darbai

Per pastaruosius mėnesius bendrovės atlikti projektai:

 • “Rail Baltica” esamo geležinkelio ruožo Marijampolė- Kazlų Rūda- Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretintą 1435/1520 mm. vėžės pločio kelią, arba tiesiant papildomą 1435 mm. vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją projektavimas. 4. Statinys. Rekonstrukcija geležinkelio linijos Marijampolė- Kazlų Rūda- Kaunas geležinkelio ruože Jiesia- Kaunas. Techninis projektas Elektrotechninė dalis. Geležinkelio kontaktinis tinklas.
 • 1 statinys: Geležinkelio kelio ruožo Vilnius – N. Vilnia – Kena rekonstravimas, kai kelio pertrasavimas vykdomas pagal galimybes neišeinant iš užimamų AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ sklypų ribų, formuojant naujus AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ sklypus valstybinėje žemėje arba numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams elektros tiekimas, kontaktinis tinklas.
 • UAB “Bitė” mobilaus ryšio bazinė stotis Naglių g.16, Neringoje, 0,4 kV kabelinė linija prijungiant elektros įrenginius prie skirstomųjų AB Lesto tinklų.Techninis projektas.
 • UAB „ Klaipėdos rajono vandenys“, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejavas). Endriejavo nuotekų valymo įrenginių statyba. Statinio elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Procesų valdymas ir automatizacija. Techninis projektas.
 • 29 kW. saulės elektrinės ir 0,4 kV kabelinių linijų statyba Gauraičių km., Gaurės sen., Tauragės r. sav. Elektrotechninė dalis. Techninis-darbo projektas.
 • UAB „ Memel wind energy“ 200 kW. vėjo elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj., įrengiant duomenų surinkimo, kaupimo ir valdymo sistemą (SCADA). Techninis projektas.
 • UAB „Agrara JMR“ 200 kW. vėjo elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj., įrengiant duomenų surinkimo, kaupimo ir valdymo sistemą (SCADA). Techninis projektas.
 • UAB „Jani“ 200 kW. vėjo elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj., įrengiant duomenų surinkimo, kaupimo ir valdymo sistemą (SCADA). Techninis projektas.
 • UAB „JMR“ 200 kW. vėjo elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj., įrengiant duomenų surinkimo, kaupimo ir valdymo sistemą (SCADA). Techninis projektas.
 • AB “Klaipėdos baldai” 1,6 kVA transformatorinės TR-374 rekonstrukcija. Elektrotechninė dalis. Techninis projektas.
 • 0,4 kV kabelinių linijų statyba, naikinant oro liniją 2-ojoje Melnragėje, Melnragės g.2 ir 2A, Klaipėdoje. Elektrotechnikos dalis. Techninis projektas.
 • UAB „Vesvela“, žuvies perdirbimo įmonė. 10 kV kabelinių linijų ir modulinės transformatorinės statyba, Verslo g.8, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. Elektrotechninė dalis.Techninis projektas.
 • AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų siurblinės Melnragėje automatizacijos ir procesų valdymo darbo projektas.
  Klaipėdos pilies bastionų (kodas G136 KP) atkūrimas ir pritaikymas pirmasis etapas Klaipėda, Klaipėdos m.sav., Klaipėdos apskr., Pilies g.4A projektuojamos 10/0,4 kV MTT relinės apsaugos ir automatikos (RAA), selektyvumo skaičiavimų atlikimas.
 • UAB „ Memel wind energy“ saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj., Techninis projektas.
 • UAB „Agrara JMR“ saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj., Techninis projektas.
 • UAB „Jani“ saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj.. Techninis projektas.
 • UAB „JMR“ saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Žynelių km., Darbėnų sen., Kretingos raj.. Techninis projektas.
 • Raimondo Matulos saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Rotulių km., Jurbarkų sen., Jurbarko r.sav..Techninis projektas.
  Ūkininko Raimondo Matulos saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Rotulių km., Jurbarkų sen., Jurbarko r.sav..Techninis projektas.
 • UAB „Vėjo sparnai“ saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Rotulių km., Jurbarkų sen., Jurbarko r.sav..Techninis projektas.
 • Vladislavos Matulienės saulės elektrinės ir modulinės transformatorinės 10/0,4 kV statyba Rotulių km., Jurbarkų sen., Jurbarko r.sav..Techninis projektas.
 • 10 kV kabelinės linijos ir modulinės transformatorinės Pramonės g. 12, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. statybos projektas
 • Karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės kranto elektros energijos tiekimo sistemos modernizavimo, Žūklės g. 24, Klaipėda, statybos projektas (korektūra).
 • Bendrabučio Vilniaus g. 47C, Joniškis, Joniškio r. sav. elektros įrenginių prijungimo prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų statybos projektas.
 • Prekybos paskirties pastato Šiaurės pr.15, Klaipėda naujos statybos projektas. Vidaus elektros tinklai.

Techninės darbų vykdymo priežiūros įvykdyti darbai projektuose.

 • UAB “Baltic food partners” žuvies perdirbimo cecho Maceinių km., Plungės raj. elektrotechninės dalies, elektros lauko kabelinių tinklų statybos techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ projekto „ Kauno stoties, aplinkelio Palemonas- Rokai- Jiesia ir Kauno- Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas“ techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ projekto „Eismo valdymo centro įrengimas“ elektros tiekimo sistemų įrengimo techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ projekto „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu- Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas. Anglinės EC rekonstrukcija“ elektros tiekimo sistemų įrengimo techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ projekto „IA koridoriaus ruožo Radviliškis- Pagėgiai- valstybės siena infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas)“ statinio elektros energijos tiekimo techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • UAB “Baltic food partners” žuvies perdirbimo cecho Maceinių km., Plungės raj. elektrotechninės dalies, elektros lauko kabelinių tinklų statybos techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
  6×2 MW vėjo elektrinių parko Mockių km. Šilutės raj. 20 kV elektros perdavimo linijų ir 35/20 kV transformatorių pastotės techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos
 • UAB “Vėjo elektra“ 3×2 MW vėjo elektrinių parko Lenkimų/Sūdėnų km. Kretingos raj. 20 kV elektros perdavimo linijų ir 110/20 kV transformatorių pastotės techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • UAB“Lariteksas“ 4×2 MW vėjo elektrinių parko Sūdėnų km. Kretingos raj. 20 kV elektros perdavimo linijų ir 110/20 kV transformatorių pastotės techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos
 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ projekto „Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas“ techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • Esamo geležinkelio ruožo Kaunas(Palemonas)–Gaižiūnai rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos.

Šiuo metu vykdomi techninės darbų vykdymo priežiūros darbai projektuose

 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ projekto „Geležinkelio IX B koridoriaus Vilniaus aplinkelio Kyviškės- Valčiūnai ir Vaidotai (Pušynas)- Paneriai ruožo antojo kelio statyba“ elektros tiekimo sistemų įrengimo techninės darbų vykdymo priežiūros paslaugos.
 • Geležinkelio ruožo Marijampolė- Kazlų Rūda- Kaunas rekonstravimo, įrengiant papildomą 1435 mm. vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm./1520 mm. vėžės pločio sugretintą kelią“ objekto Kaišiadorys- Kybartai geležinkelio ruože Kazlų Rūda- Mauručiai rekonstrukcijai (2 statinys) techninės priežiūros paslaugos.
 • Projekto Rail Baltica esamo geležinkelio ruožo Marijampolė- Kazlų Rūda- Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretintą 1435/1520 mm. vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomą 1435 mm. vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją projektavimas“ (3 statinys) techninės priežiūros paslaugos.
 • Geležinkelio ruožo Marijampolė- Kazlų Rūda- Kaunas rekonstravimo, įrengiant papildomą 1435 mm. vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm./1520 mm. vėžės pločio sugretintą kelią“ objekto Kaišiadorys- Kybartai geležinkelio ruože Kaunas- Jiesia rekonstrukcijai (4statinys) techninės priežiūros paslaugos.
 • Geležinkelio ruožo Seštokai-Marijampolė rekonstravimo, įrengiant papildomą 1435 mm. vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm./1520 mm. vėžės pločio sugretintą kelią techninės priežiūros paslaugos.
 • „Rail Baltica“ Lietuvos teritorijoje tyrimai:Esamos linijos gerinimas. Esamo geležinkelio ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena – Mockava (1435 mm. vėžės pločio kelias) rekonstravimas techninės priežiūros paslaugos.